Tag Archives: covid19

Propostes urgents per a la desescalada: vies ciclistes ràpides d’alta capacitat i el tancament de la Corredora

En el marc de l’emergència sanitària, la imminent desescalada fa sorgir la necessitat de mitjans de desplaçament individuals que faciliten el distanciament físic. Des de les diferents administracions ja s’està plantejant l’impuls de la bicicleta com el mitjà de transport més apropiat de cara a la reducció inevitable de passatgers …

Propuestas urgentes para la desescalada: vías ciclistas rápidas de alta capacidad y el cierre de la Corredora

En el marco de la emergencia sanitaria, la inminente desescalada hace surgir la necesidad de medios de desplazamiento individuales que faciliten el distanciamiento físico. Desde las diferentes administraciones ya se está planteando el impulso de la bicicleta como el medio de transporte más apropiado de cara a la reducción inevitable …

Propostes COMPLETES per a la desescalada en bici a Elx (COVID-19)

Propostes per a Elx

Introducció ús de la bicicleta

La pandèmia de la COVID-19 fa sorgir la necessitat de facilitar els desplaçaments amb bicicleta, per la qual cosa aquesta hauria d’incrementar-se en extensió i amplària. És el moment d’ocupar un carril de la calçada on ara circulen els cotxes per a habilitar …

Propuestas COMPLETAS para la desescalada en bici en Elx (COVID-19)

Propuestas para Elx

Introducción uso de la bicicleta

La pandemia de la COVID-19 hace surgir la necesidad de facilitar los desplazamientos en bicicleta, por lo que esta debería incrementarse en extensión y anchura. Es el momento de ocupar un carril de la calzada donde ahora circulan los coches para habilitar una vía …

Col·lectius en defensa de la bici reclamen davant la Conselleria de Mobilitat l’impuls de la bici com a mitjà de transport en la desescalada

Col·lectius valencians en defensa de la bicicleta, entre els quals, ConBici, València en Bici, Fòrum Valencià de la Bicicleta, Alacant en Bici, Plataforma Comarcal per la Mobilitat Sostenible de l’Alacantí (PCM), Castelló en Bici, Elx en Bici-Margalló-Ecologistes en Acció, Col·lectiu Soterranya e IMBA-CV, han mantingut hui una reunió telemàtica amb …

Colectivos en defensa de la bici reclaman ante la Conselleria de Movilidad el impulso de la bicicleta como medio de transporte en la desescalada

Colectivos valencianos en defensa de la bicicleta, entre los cuales, ConBici, València en Bici, Foro Valenciano de la Bicicleta, Alacant en Bici, Plataforma Comarcal por la Movilidad Sostenible de L’Alacantí (PCM), Castelló en Bici, Elx en Bici-Margalló-Ecologistes en Acció, Col·lectiu Soterranya e IMBA-CV, han mantenido hoy una reunión telemática con …

Arxius

Mes noticies…

Més noticies: