Noves retallades per a agreujar la crisi

Ecologistes en Acció fa una valoració molt negativa de les mesures anunciades ahir pel president del Govern, perquè no van en el camí de solucionar la crisi ambiental i social que vivim, sinó tot el contrari. Especialment destacable és l’increment de les desigualtats que produiran.

Ecologistes en Acció fa una valoració molt negativa de les mesures anunciades ahir:

Mesures d’increment d’ingressos

Les mesures d’augment recaptatori es basen, una vegada més, en l’increment d’impostos indirectes (IVA fonamentalment). Aquestos impostos graven per igual a qui té més i a qui té menys, per la qual cosa són socialment injustos.

A més, el Govern ha anunciat un increment de la imposició ambiental. Ecologistes en Acció, junt amb altres organitzacions, defensa una fiscalitat verda des de fa anys amb tres objectius:

reorientar el sistema de producció i consum cap a paràmetres més sostenibles;
un sistema impositiu finalista, els ingressos del qual vagen destinats a una reconversió en el pla productiu; i
una recaptació progressiva que grave més les classes més benestants.

En el millor dels casos, la proposta del Govern compliria només el primer dels objectius i sols de manera parcial, enfront d’una àmplia gamma d’activitats que es reflecteixen en la proposta de les organitzacions socials.

Mesures d’estalvi

La retallada en les pagues al funcionariat junt amb l’obligació de treballar més, a més de ser una mesura injusta, implica a la resta de treballadors/es, perquè, com molt bé planteja la UE en el Pacte Fiscal, la reducció dels salaris al funcionariat acaba repercutint en una reducció salarial en la resta de sectors.

La reducció del subsidi de desocupació és qualificada per l’organització ecologista com a un insult. Mentre la desocupació augmenta de forma continuada, es penalitza i retalla l’assistència a qui no té treball amb la coartada que qui no treballa és perquè no vol. En quin món viu el Govern?

La principal mesura contra la desocupació, en les circumstàncies actuals, és el repartiment del treball. Però el Govern va en la direcció diametralment oposada amb algunes de les mesures anunciades ahir, com ara la restricció a la jubilació anticipada i l’increment de la jornada laboral al funcionariat.

Ecologistes en Acció sí que saluda la fi de la desgravació per la compra d’habitatge, un dels elements que va estar darrere de la bombolla immobiliària que ha generat la crisi econòmica i ha arrasat el litoral de l’estat espanyol.

Retallades a les respostes socials

L’anunci de retallades als sindicats o la reducció del nombre de regidors/es pareix encaminat, no sols a un estalvi per a les arques públiques, sinó també a eliminar ferramentes de protesta en el món laboral i en el polític (per mitjà de la reducció de la representació dels partits minoritaris).

A més, Ecologistes en Acció assenyala la tremenda casualitat que, a pesar que el Govern espanyol no estiga intervingut per la UE, com explica Mariano Rajoy, les mesures aprovades ahir coincidisquen amb les plantejades des de la UE.

Davant de la situació de forta crisi del deute, Ecologistes en Acció se suma a les desenes d’organitzacions socials que defensen que l’única eixida és:

que deixe de créixer, la qual cosa implica, per damunt de tot, deixar d’ajudar la banca;
posar en marxa una moratòria del pagament del deute públic;
durant la moratòria, realitzar una auditoria del deute per a determinar quins deutes són odiosos, quins il·legítims i quins legítims; i
deixar de pagar els deutes odiosos i els il·legítims. No hi haurà retallada ni augment impositiu que siga capaç de sostenir el deute espanyol, majoritàriament privat (84 %), ja que ascendix a 4 vegades el PIB.

Per tot això, Ecologistes en Acció continuarà mobilitzant-se i donant suport a les mobilitzacions contra aquestes retallades.