Licitació d’aparcabicis i bicicletes públiques a Elx

Avança el procés d’implantació de la bicicleta pública a Elx com també dels nous aparcabicicletes del model U invertida que des d’Elx en Bici-Margalló hem anat tractant amb la Regidoria de Mobilitat Urbana. Hui mateix apareix al BOP de la província d’Alacant la licitació d’aquests elements per part de l’empresa pública INTESA. Elx en Bici-Margalló continua fent el seguiment de l’assumpte. A continuació copiem l’anunci:

INICIATIVAS Y TRANSPORTE DE ELCHE S.A.

ANUNCIO LICITACIÓN

Fecha del anuncio: 27 de julio de 2009.

Objeto: el objeto de esta licitación es la contratación del suministro de bases de aparca bicicletas, puntos de anclaje para bicicletas, bicicletas convencionales y bicicletas eléctricas, adaptadas para un sistema de control que permita poner a disposición de los usuarios bicicletas públicas, conforme al Pliego de Condiciones. Fecha de presentación de proposiciones: 10 días naturales desde la publicación de este anuncio.

Documentación: estará a disposición de los interesados en Iniciativas y Transporte de Elche S.A.

Presentación y apertura de proposiciones: la entrega de proposiciones y la apertura de las mismas se realizará en las oficinas de Iniciativas y Transporte de Elche S.A. ubicadas en la Estación de Autobuses de Elche, avenida Ferrocarril número 4.

Variantes o alternativas: se admiten variantes que mejoren los mínimos establecidos en material de suministro y periodo de garantía.

Plazo de ejecución: la fecha límite de recepción de los elementos a suministrar, instalación de los materiales e implantación del sistema será el 30 de septiembre de 2009.

Presupuesto de licitación: 208.400,00 € I.V.A. no incluido.

Importe del anuncio: será por cuenta del adjudicatario.

Vía | elxenbici.blogspot.com