La terra és nostra

YouTube Preview Image

Aproximadament 3.000 milions de persones en tot el món viuen en les àrees rurals. Són elles les que ens alimenten, les que mantenen la massa forestal, les que cuiden de la biodiversitat i les que contribueixen de manera decisiva a la viabilitat de la vida en el planeta.

Però cada dia, molta d’aquesta gent està sent expulsada violentament de les seues terres, espentada per un projecte global de desenvolupament que es basa en el benefici econòmic immediat i en la mercantilització de la realitat.

Amèrica Llatina és la regió que presenta la distribució més desigual de la terra en tot el món. Els pobles indígenes que allí habiten (al voltant de 50 milions de persones) són un dels col·lectius humans que en major grau pateixen aquesta violència, en forma de persecució política, repressió, presó, assassinats, massacres i, inclús, genocidis. Els megaprojectes hidroelèctrics, extractius i vials, la producció de biocombustibles a gran escala i el turisme massiu, han desplaçat a les comunitats i han destruït el seu teixit social.

Davant d’aquesta realitat, ACSUD Las Segovias posa en marxa la campanya ‘La terra és nostra’, que representa un intent per acostar la realitat dels pobles indígenes amb els què treballem a la societat civil. Denunciant els atacs que pateixen els seus territoris i els seus recursos naturals, però també mostrant les alternatives que posen en marxa per a la seua defensa i la seua gestió sostenible.

Vos proposem que ens acompanyeu en aquest camí, que participeu en les activitats programades i que compartiu amb nosaltres punts de vista, debats i alternatives. I que ens impliquem juntes en la construcció de solucions.

TEXTO EN CASTELLANO
Aproximadamente 3.000 millones de personas en todo el mundo viven en las áreas rurales.  Son ellas quienes nos alimentan, las que mantienen la masa forestal, las que cuidan de la biodiversidad y las que contribuyen de manera decisiva a la viabilidad de la vida en el planeta.

Pero cada día, mucha de esta gente está siendo expulsada violentamente de sus tierras, empujada por un proyecto global de desarrollo que se basa en el beneficio económico inmediato y en la mercantilización de la realidad.

América Latina es la región que presenta la distribución más desigual de la tierra en todo el mundo. Los pueblos indígenas que allí habitan (alrededor de 50 millones de personas) son uno de los colectivos humanos que en mayor medida sufren esta violencia, en forma de persecución política, represión, cárcel, asesinatos, masacres e incluso genocidios. Los megaproyectos hidroeléctricos, extractivos y viales, la producción de biocombustibles a gran escala y el turismo masivo, han desplazado a las comunidades y han destruido su tejido social.

Ante esta realidad, ACSUD Las Segovias pone en marcha la campaña ‘La tierra es nuestra’, que representa un intento por acercar la realidad de los pueblos indígenas con los que trabajamos en la sociedad civil. Denunciando los ataques que sufren sus territorios y sus recursos naturales, pero también mostrando las alternativas que ponen en marcha para su defensa y su gestión sostenible.

Os proponemos que nos acompañéis en este camino, que participéis en las actividades programadas y que compartáis con nosotros puntos de vista, debates y alternativas. Y que nos impliquemos juntas en la construcción de soluciones.

Vía | acsud.org