Category Archives: ConBici

Propostes urgents per a la desescalada: vies ciclistes ràpides d’alta capacitat i el tancament de la Corredora

En el marc de l’emergència sanitària, la imminent desescalada fa sorgir la necessitat de mitjans de desplaçament individuals que faciliten el distanciament físic. Des de les diferents administracions ja s’està plantejant l’impuls de la bicicleta com el mitjà de transport més apropiat de cara a la reducció inevitable de passatgers …

Propuestas urgentes para la desescalada: vías ciclistas rápidas de alta capacidad y el cierre de la Corredora

En el marco de la emergencia sanitaria, la inminente desescalada hace surgir la necesidad de medios de desplazamiento individuales que faciliten el distanciamiento físico. Desde las diferentes administraciones ya se está planteando el impulso de la bicicleta como el medio de transporte más apropiado de cara a la reducción inevitable …

Propostes COMPLETES per a la desescalada en bici a Elx (COVID-19)

Propostes per a Elx

Introducció ús de la bicicleta

La pandèmia de la COVID-19 fa sorgir la necessitat de facilitar els desplaçaments amb bicicleta, per la qual cosa aquesta hauria d’incrementar-se en extensió i amplària. És el moment d’ocupar un carril de la calçada on ara circulen els cotxes per a habilitar …

Propuestas COMPLETAS para la desescalada en bici en Elx (COVID-19)

Propuestas para Elx

Introducción uso de la bicicleta

La pandemia de la COVID-19 hace surgir la necesidad de facilitar los desplazamientos en bicicleta, por lo que esta debería incrementarse en extensión y anchura. Es el momento de ocupar un carril de la calzada donde ahora circulan los coches para habilitar una vía …

Arxius

Mes noticies…

Més noticies: