Carta oberta a Mercedes Alonso sobre participació ciutadana

esenacciocombi3

[En castellano más abajo]

Des d’abans de les últimes eleccions municipals Margalló-Ecologistes en Acció d’Elx hem estat oferint al Partido Popular (igual que als altres partits que concorrien a les eleccions municipals) la nostra col·laboració. Ens vam reunir amb totes les forces polítiques per presentar-los les nostres inquietuds recopilades en un informe detallat de propostes ambientals per a fer d’Elx un municipi més humà, més habitable i més respectuós amb si mateix i amb el seu entorn.

Una volta acomodat el Partido Popular en la butaca del govern local de l’Ajuntament d’Elx, el nostre col·lectiu ha continuat tendint la mà per a tractar temes com la gestió de residus, la mobilitat sostenible, l’urbanisme, el palmerar, etc. I una volta darrere l’altra, el govern local del PP ha desestimat les nostres propostes. Només s’han apuntat al carro quan hem organitzat alguna marxa en bicicleta on es podien lluir i eixir en la foto. I així han anat passant tres anys en què hem continuant fent un intent i un altre intent, i un altre… I la resposta sempre ha sigut de l’estil de «no os preocupéis, que sabemos lo que hace falta y os va a gustar, ya lo veréis», amb una actitud totalment paternalista, i diríem despòtica («todo por el pueblo, pero sin el pueblo»). I això no només ens ha passat a Margalló-Ecologistes en Acció, sinó a moltes altres associacions i col·lectius que s’han vist marginats i castigats per la corporació local pel simple fet de no ser de la mateixa corda.

És indignant que ara que no poden fer allò que els dóna la gana perquè no tenen majoria absoluta. ARA!… Després de més de tres anys d’haver actuat de manera unilateral en tot, demanen col·laboració enviant a les associacions d’Elx, com la nostra, una carta dient que «el Ayuntamiento de Elche está interesado en saber cómo piensan las asociaciones de la ciudad, estableciendo un debate que, sin duda, va a resultar beneficioso para los ciudadanos».

Abans que res, el PP encara no ha entés que Elx no és només una «ciudad», sinó que és un municipi format per ciutat i camp, amb un teixit associatiu molt actiu, que durant els anys de govern d’uns i altres partits han intentat callar amb èxit en alguns casos; sense èxit en molts altres.

Si tant els interessa, senyores i senyors del PP, l’opinió de la ciutadania, resulta contradictori que quan formaren el seu govern local suprimiren la Regidoria de Participació Ciutadana i altres mecanismes de participació ciutadana que ja estaven en marxa, molt millorables, per cert, però no per això suprimibles.

¿Els interessa la nostra opinió? Ja la tenen. Només han de consultar les notes que han pres en totes les reunions que hem mantingut amb vostés… Ah, que potser han acabat a la paperera… No passa res, també poden consultar l’Informe de propostes ambientals que els vam donar en mà en el seu moment i vam debatre en persona… Ah, que igual no saben per on para i se’ls ha traspaperat? Una llàstima. Però no passa res. També el poden trobar a la nostra web (www.margallo.org), a la part dreta de la pantalla. La ciutadania d’Elx vol participar i opinar… SEMPRE… no només quan a vostés, senyores i senyors del PP, els ve bé.

Margalló-Ecologistes en Acció d’Elx
elx@ecologistesenaccio.org
www.margallo.org

Publicada en Opinió al diari Información en: http://www.diarioinformacion.com/opinion/2015/01/21/carta-oberta-alonso-participacio-ciutadana/1590115.html

———————————

Desde antes de las últimas elecciones municipales Margalló-Ecologistes en Acció d’Elx hemos estado ofreciendo al Partido Popular (al igual que los demás partidos que concurrían a las elecciones municipales) nuestra colaboración. Nos reunimos con todas las fuerzas políticas para presentarles nuestras inquietudes recopiladas en un informe detallado de propuestas ambientales para hacer de Elx un municipio más humano, más habitable y más respetuoso consigo mismo y con su entorno.

Una vez acomodado el Partido Popular en el sillón del gobierno local del Ajuntament d’Elx, nuestro colectivo ha continuado tendiendo la mano para tratar temas como la gestión de residuos, la movilidad sostenible, el urbanismo, el palmeral, etc. Y una vez tras otra, el gobierno local del PP ha desestimado nuestras propuestas. Solo se han apuntado al carro cuando hemos organizado alguna marcha en bicicleta donde se podían lucir y salir en la foto. Y así han ido pasando tres años en los que hemos continuando haciendo un intento y otro intento, y otro… Y la respuesta siempre ha sido del estilo de «no os preocupéis, que sabemos lo que hace falta y os va a gustar, ya lo veréis», con una actitud totalmente paternalista, y diríamos despótica («todo por el pueblo, pero sin el pueblo»). Y esto no solo nos ha pasado a Margalló-Ecologistes en Acció, sino a muchas otras asociaciones y colectivos que se han visto marginados y castigados por la corporación local por el simple hecho de no ser de la misma cuerda.

Es indignante que ahora que no pueden hacer lo que les da la gana porque no tienen mayoría absoluta. AHORA!… Tras más de tres años de haber actuado de manera unilateral en todo, piden colaboración enviando a las asociaciones de Elx, como la nuestra, una carta diciendo que “el Ayuntamiento de Elche está interesado en saber cómo piensan las asociaciones de la ciudad, estableciendo un debate que, sin duda, va a resultar beneficioso para los ciudadanos».

Ante todo, el PP aún no ha entendido que Elx no es solo una «ciudad», sino que es un municipio formado por ciudad y campo, con un tejido asociativo muy activo, que durante los años de gobierno de unos y otros partidos han intentado callar con éxito en algunos casos; sin éxito en muchos otros.

Si tanto les interesa, señoras y señores del PP, la opinión de la ciudadanía, resulta contradictorio que cuando formaron su gobierno local suprimieran la Concejalía de Participación Ciudadana y otros mecanismos de participación ciudadana que ya estaban en marcha, muy mejorables, por cierto, pero no por ello suprimibles.

¿Les interesa nuestra opinión? Ya la tienen. Solo tienen que consultar las notas que han tomado en todas las reuniones que hemos mantenido con ustedes… Ah, que quizás han acabado en la papelera… No pasa nada, también pueden consultar el Informe de propuestas ambientales que les dimos en mano en su momento y debatimos en persona… Ah, ¿que al igual no saben por dónde para y se les ha traspapelado? Una lástima. Pero no pasa nada. También lo pueden encontrar en nuestra web (www.margallo.org), en la parte derecha de la pantalla. La ciudadanía de Elx quiere participar y opinar… SIEMPRE… no solo cuando a ustedes, señoras y señores del PP, les viene bien.

MargallóEcologistas en Acción de Elche
elx@ecologistesenaccio.org
www.margallo.org

Publicada en Opinión en el diario Información en: http://www.diarioinformacion.com/opinion/2015/01/21/carta-oberta-alonso-participacio-ciutadana/1590115.html