Balanç de la campanya d’objecció fiscal a la despesa militar 2009 en la província d’Alacant

Per cinqué any consecutiu el nombre d’objeccions fiscals a la despesa militar registrades a Alacant ha tornat a augmentar. Si bé ho fa lleugerament i sempre dins d’unes xifres minoritàries (8 a 2005, 22 a 2006, 25 a 2007, 32 a 2008 i 36 en aquesta ocasió) no podem deixar d’alegrar-nos que a poc a poc més persones vagen sumant-se a aquest gest que expressa el nostre desig de caminar cap a una societat futura en què les guerres i els exèrcits hagen deixat d’existir.

El múscul de la campanya alacantina continua estant a les comarques de L´Alcoià i el Comtat, si bé hi ha també persones objectores en diferents pobles repartits per quasi tota la província.

Enguany hem tingut nous destins locals a què desviar l’impost militar, la qual cosa ha afavorit la difusió de la campanya entre àmbits i persones noves, si bé no tots han funcionat com ens haguera agradat. En qualsevol cas continuarem comptant per a la campanya de l’any pròxim amb els destins d’enguany i altres que desitgen sumar-se. Quants més destins locals hi haja, més abast tindrà la difusió tant de la campanya com de la informació relativa a l’escandalosa despesa militar de l’estat espanyol en aquests temps de crisi.

Com tots els anys s’han editat díptics informatius (uns 3.000), tant en castellà com en valencià i s’ha fet difusió de material gràfic (enganxines) així com a través de mitjans de comunicació mitjançant comunicats de premsa i publicació d’articles en internet. El treball per a coordinar quins serien els destins locals d’enguany ens ha permés
desenrotllar magnífiques relacions entre els diferents col•lectius de la província sensibilitzats davant de l’escàndol del militarisme.

A més de les activitats d’altres anys, en aquesta ocasió des del Grupo Tortuga hem experimentat, amb poc èxit cal dir, amb una oficina informativa que es va col•locar durant dos dies a Elx i a Alacant.

La campanya també va tindre un punt de divulgació pública amb la presentació d’objeccions davant de la delegació de l’agència tributària d’Elx, acte de carrer que va ser arreplegat pels mitjans de comunicació locals.

Finalment assenyalar que l’arreplega de dades (part de la campanya importantíssima ja que ens permet convertir-la en quelcom realment col•lectiu) ha funcionat bé una vegada més, i tots els destins locals ens han comunicat les seues dades perquè els podem difondre.

DADES

 • Nombre total d’objeccions 2009: 36
 • Diners totals desviats del Gasto Militar 2009: 2.696 €
 • Variació respecte al 2008: 4 objeccions més, encara que 7´04 € menys.

DESTÍ COL•LECTIU ESTAT ESPANYOL

 • Xarxa L´Onf per la Noviolencia a Iraq: 6 objeccions – 470 €

DESTINS LOCALS PROVÍNCIA D’ALACANT

 • Artegalia Ràdio: cap objecció
 • Associació de Veïns ‘Barri Obrer’ d’Altabix: 1 objecció – 60 €
 • Radioaktiva: 3 objeccions: 198 €
 • Ateneu Llibertari L´Escletxa: 1 objecció – 84 €
 • Projecte ‘Mans Argentines’ de l’Associació Atacatá: cap objecció
 • Col.Lectiu per la Cultura de Pau de L´Alcoià i el comtat: 7 objeccions – 365 €
 • Club UNESCO d’Alcoi: 5 objeccions – 376 €
 • Espai per a Crèixer ‘La Serrada’: 5 objeccions – 502 €
 • Biblioteca Social ‘Cals Flares’: 4 objeccions – 322 €

DESTINS NO PROPOSATS

 • Grupo Antimilitarista Tortuga: 1 objecció – 50 €
 • Comité de Suport al Poble Palestí: 2 objeccions – 184 €
 • Periòdic Diagonal: 1 objecció – 85 €

+ info | Campanya contra la despesa militar

 

TEXTO EN CASTELLANO
Por quinto año consecutivo el número de objeciones fiscales al gasto militar registradas en Alacant ha vuelto a aumentar. Si bien lo hace ligeramente y siempre dentro de unas cifras minoritarias (8 en 2005, 22 en 2006, 25 en 2007, 32 en 2008 y 36 en esta ocasión) no podemos dejar de alegrarnos de que poco a poco más personas vayan sumándose a este gesto que expresa nuestro deseo de caminar hacia una sociedad futura en la que las guerras y los ejércitos hayan dejado de existir.

El músculo de la campaña alicantina sigue estando en las comarcas de L´Alcoià y el Comtat, si bien hay también personas objetoras en diferentes pueblos repartidos por casi toda la provincia.

Este año hemos tenido nuevos destinos locales a los que desviar el impuesto militar, lo que ha favorecido la difusión de la campaña entre ámbitos y personas nuevas, si bien no todos han funcionado como nos hubiese gustado. En cualquier caso seguiremos contando para la campaña del año próximo con los destinos de este año y otros que deseen sumarse. Cuantos más destinos locales haya, mayor alcance tendrá la difusión tanto de la campaña como de la información relativa al escandaloso gasto militar del estado español en estos tiempos de crisis.

Como todos los años se han editado dípticos informativos (unos 3.000), tanto en castellano como en valencià y se ha hecho difusión de material gráfico (pegatinas) así como a través de medios de comunicación mediante comunicados de prensa y publicación de artículos en internet. El trabajo para coordinar cuáles serían los destinos locales de este año nos ha permitido desarrollar estupendas relaciones entre los diferentes colectivos de la provincia sensibilizados ante el escándalo del militarismo.

Además de las actividades de otros años, en esta ocasión desde el Grupo Tortuga hemos experimentado, con poco éxito hay que decir, con una oficina informativa que se colocó durante dos días en Elx y en Alacant.

La campaña también tuvo un punto de divulgación pública con la presentación de objeciones ante la delegación de la agencia tributaria de Elx, acto de calle que fue recogido por los medios de comunicación
locales.

Por último señalar que la recogida de datos (parte de la campaña importantísima ya que nos permite convertirla en algo realmente colectivo) ha funcionado bien una vez más, y todos los destinos locales nos han comunicado sus datos para que los podamos difundir.

DATOS

 • Número total de objeciones 2009: 36
 • Dinero total desviado del Gasto Militar 2009: 2.696 €
 • Variación con respecto a 2008: 4 objeciones más, aunque 7´04 € menos.

DESTINO COLECTIVO ESTADO ESPAÑOL

 • Red L´Onf por la Noviolencia en Iraq: 6 objeciones – 470 €

DESTINOS LOCALES PROVINCIA DE ALACANT

 • Artegalia Radio: ninguna objeción
 • Asociación de Vecinos “Barrio Obrero” de Altabix: 1 objeción – 60 €
 • Radioaktiva: 3 objeciones: 198 €
 • Ateneu Llibertari L´Escletxa: 1 objeción – 84 €
 • Proyecto “Manos Argentinas” de la Asociación Atacatá: ninguna objeción
 • Col.lectiu per la Cultura de Pau de L´Alcoià i el Comtat: 7 objeciones – 365 €
 • Club UNESCO de Alcoi: 5 objeciones – 376 €
 • Espai per a Crèixer “La Serrada”: 5 objeciones – 502 €
 • Biblioteca Social “Cals Flares”: 4 objeciones – 322 €

DESTINOS NO PROPUESTOS

 • Grupo Antimilitarista Tortuga: 1 objeción – 50 €
 • Comité de Suport al Poble Palestí: 2 objeciones – 184 €
 • Periódico Diagonal: 1 objeción – 85 €

+ info | Campaña contra el gasto militar

Vía | nodo50.org/tortuga